منوی ناوبری

SabzArticleView

درباره نشریه

فصلنامه گنجینه دفاع مقدس و مقاومت

 

صاحب امتیاز: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

مدیر مسئول: علی اصغر جعفری

سردبیر: دکتر سیدیحیی رحیم‌صفوی

هیئت تحریریه فصلنامه                                                                                            

(بر اساس حروف الفبا)                                                                                                               

بهمن کارگر/ دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری/ دانشیار دانشگاه علوم انتظامی

حبیب‌الله سیاری/ دکتری علوم راهبردی دفاعی استراتژیک/ دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

حسین علائی/ دکتری مدیریت سیستم/ دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

حسین ولی‌وندزمانی/ دکتری علوم راهبردی دفاعی/ استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

داود آقامحمدی/ دکتری علوم راهبردی دفاعی/ دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

فتح‌الله رشیدزاده/ دکتری علوم سیاسی/ دانشیار دانشکده علوم و فنون فارابی

قاسم حسنی/ دکتری علوم دفاعی استراتژیک/ دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

هادی‌ مرادپیری/ دکتری علوم راهبردی دفاعی/ دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

 

ResearchLibrary

تازه های نشریه
1. مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده و برخوردار از مختصات روش‌شناختی و سازمان‌یافته، در ارائه موضوع مورد تحقیق بوده و برای چاپ در نشریات دیگر...
فهرست الفبایی نشریه
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی

SabzArticleView

راهنمای نویسندگان

SabzArticleView

تماس با نشریه

مرکز يژوهش اسناد و کتابخانه موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

88657026-825

Research